Rengöringsmedel för automatiserad medicinsk instrumentdisk

Ecolab erbjuder ett brett sortiment av rengöringsmedel för automatisk upparbetning av medicintekniska produkter. Restfri, grundlig rengöring med mycket bra materialkompatibilitet. Låg skumutveckling och högsta rengöringsprestanda mot vanliga smutstyper.

Automatiserad instrumentdisk

Automatiserad instrumenttvätt är det sista steget i rengöringsprocessen för de flesta kirurgiska instrument. Vid användning på ett sätt som överensstämmer med tillverkarens rekommendation ger automatiserade tvättar utmärkt rengöring och termisk desinfektion. Korrekt instrumentplacering och tvättfunktion krävs varje gång en automatiserad tvätt används.

Rengöringsprodukter

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Närliggande lösningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.