Sekumatic_MultiClean_Produktpalette

Sekumatic™ MultiClean

Milt alkaliskt, flytande rengöringsmedel för användning i rengörings- och desinficeringsenheter. Avlagringsfritt, noggrann rengöring med väldigt bra materialkompatibilitet och mot färganodisering av aluminium. Fri från surfaktanter och därav lödderfri.

Produktinformation

  • Lödderfri
  • Formula med bra materialskydd
  • Utmärkt rengöringsprestanda
  • Effektiv och ekonomisk
Vår prestation Din fördel
Specialutvecklad formula med bra materialskydd

Väldigt bra materialkompatibilitet, även mot känsliga material som t.ex. (färg-)anodiserat aluminium.

Surfaktantfri med högpresterande formulakomponenter Låg lödderutveckling och väldigt bra rengöringsprestanda mot typiska fläckar inom sjukvårdsområdet

Tillsats av korrosionsinhibitorer

Brett användningsspektrum för nästan alla material som används inom sjukvårdsområdet
pH > 10 i applikationslösningen vid 55 ºC Säker upparbetning av instrument vid samtliga vattenhårdhetsgrader

För rengörings- och desinfektionsenheter inom sjukvården, beroende på vattenkvaliteten kan det användas med 2-8 ml/l, helst med DI-vatten eller avhärdat vatten.

För operationsinstrument och andra medicinska instrument samt tillbehör som kan desinficeras termiskt vid 93 °C.

För upparbetning av OP-skor och termolabila medicinska material vid 45 till 60 °C.

Passar även för upparbetning av laboratorieglas och nappflaskor.

Kemisk termisk desinfektion med Sekumatic™ FD eller Sekumatic™ FDR vid 60 °C i 5-10 minuter.

 

När neutralisering behövs (dålig vattenkvalitet) kan Sekumatic™ FNZ eller Sekumatic™ FNP användas.

Termisk desinficering: för slutsköljning ska helst helt demineraliserat vatten (DI) användas.

Sammansättning

Sekumatic™ MultiClean har fosfater, silikat, kaliumhydroxid samt korrosionsinhibitorer som bas.

Användning Hållbarhetstid
I behållare1 Till det tryckta sista förbrukningsdatumet

1
Observera följande för att säkerställa korrekt förvaring av miljöhygienprodukter och desinfektionsmedel för instrument: ursprungsbehållaren (burk, hink eller flaska) med koncentratet (eller pulvret) ska förvaras vid temperaturer under 25 °C och hållas torr och ren. En kortare period vid temperaturer under eller över den angivna förvaringstemperaturen (t.ex. under transport) kommer inte att göra medlet mindre effektivt.
Behållarna måste förslutas ordentligt efter varje användning. Vidta dessutom försiktighetsåtgärder så att det återstående koncentratet i behållaren inte kontamineras när brukslösningen bereds.

Kemiska och fysikaliska data Temperatur Värde
Densitet 20 °C 1,3 g/ml
pH-värde* (koncentrat) 20 °C c:a 13,4
pH-värde* (lösning, 5-8 ml/l i DI-vatten) 20 °C 11,3 - 11,6
Konduktivitet (lösning, 5-8 ml/l i DI-vatten) 20 °C 2,2 - 3,2 mS/cm

* pH-värdemätningar under operativa förhållanden - alltid med pH-mätare med kompensationstemperatur

 

pikto_instrumente_maschinellInstrumentrengöring av medicinsk utrustning

 

 

SE ANDRA PRODUKTER FÖR DESINFICERING OCH RENGÖRING AV INSTRUMENT

Liknande erbjudanden visas nedan: