Aniosyme DLM Maxi

Aniosyme DLM Maxi

Milt alkaliskt rengöringsmedel med tre enzymer för förstklassig instrumentdisk av kirurgisk utrustning

Aniosyme DLM Maxi är ett alkaliskt flytande rengöringsmedel som ger bästa möjliga effektivitet vid disk och desinfektion av kirurgiska instrument. Medlet är utformat för att erbjuda både kraftfull rengöring och utmärkt materialkompatibilitet. Aniosyme DLM Maxi är silikatfritt och kan användas i mycket låga koncentrationer.

Produktinformation

Kraftfullt – Intensiv rengöringseffekt för alla typer av material (rostfritt stål, titan, syntetmaterial, polysulfoner, PVC/ABS, eloxiderad aluminium etc).

Enzymatiskt – Tre enzymkomplex: effektivt mot alla typer av smuts för att ge tillförlitliga rengöringsresultat.

Effektivt – Högeffektiv alkalisk produkt som uppfyller RKI:s riktlinjer för disk och desinfektion av medicintekniska produkter.

Användningsområde

Rengöring av kirurgisk och medicinsk utrustning, medicintekniska produkter i automatiska diskmaskiner och disktunnlar.

Bruksanvisning

  • Koncentrerad lösning för yrkesmässigt bruk.
  • Används i automatiska diskmaskiner eller disktunnlar efter spädning till mellan 0,1 och 0.5 %.
  • Verkar på 5 minuter.
  • Anpassa koncentrationen, kontakttiden och temperaturen på spädningsvattnet efter nedsmutsningsgraden och den rengöringsmetod som används.
  • Maximal temperatur: 60 °C

Ingredienser

System med icke-joniska och katjoniska ytaktiva medel, sekvestreringsmedel och enzymer.

Förvaring

Hälsovådligt – vidta angivna försiktighetsåtgärder vid användning (utformade i enlighet med gällande europeiska regelverk för klassificering och märkning av kemiska produkter). 
Förvaring: mellan +5 and +25 °C.

Kemiska och fysikaliska data Temperatur Värde
Densitet 20 °C 1,21 g/ml

pH-värde* (koncentrat)

20 °C 10 3
pH-område* (lösning, 1–5 ml/l) 20 °C 10,1–10,6

Konduktivitet (lösning, 1–5 ml/l i avjoniserat vatten)

20 °C 0,09–0,38 ms/cm

* pH-värden uppmätta under drift, alltid med en temperaturkompenserande pH-mätare.

Medicinteknisk produkt


Endast för yrkesmässigt bruk.


För mer information: se produktens etikett/säkerhetsdatablad.


Fler produkter för instrumentrengöring

No Events found

NEDLADDNINGAR

För mer information: se produktens etikett/säkerhetsdatablad©.

Healthcarereceptionarea550x310
SAMARBETA MED OSS

Ecolab Healthcare kan samarbeta med dig för att hjälpa till att öka effektiviteten, förbättra resultaten och minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI).

Ecolab Healthcare mailing list registration
Nyhetsbrev
Join our mailing list and be up-to-date on our newest innovations, webinars, events and lots more.