Aniosyme synergy WD packshot

Aniosyme Synergy WD

Rengöringsmedel med tre enzymer för sofistikerad automatisk instrumentdisk

Aniosyme Synergy WD är ett milt alkaliskt flytande rengöringsmedel för sofistikerad automatisk instrumentdisk. Med en särskilt utformad silikatfri lösning med tre enzymer erbjuder produkten fantastiska rengöringsresultat och utmärkt materialkompatibilitet med lägsta möjliga koncentrationer.

PRODUKTINFORMATION

Kraftfullt – Bevisad effektivitet från och med 5 minuter i kombination med utmärkt materialkompatibilitet.

Enzymatiskt – Avlägsnar alla typer av smuts med hjälp av flexibel dosering tack vare en särskilt utvecklad silikatfri beredning med tre enzymer.

Effektivt – Effekt vid väldigt låga koncentrationer har demonstrerats vid 0,2 till 0,5 % och med utmärkta rengöringsresultat.

Användningsområde

Rengöringsmedel med tre enzymer för instrumentdisk. Rengöring av kirurgisk och medicinsk utrustning, medicintekniska produkter i automatiska diskmaskiner och disktunnlar.

Bruksanvisning

  • Koncentrerad lösning för yrkesmässigt bruk.
  • Använd i automatiska diskmaskiner eller disktunnlar efter spädning till mellan 0,2 och 0.5 %.
  • Verkar på 5 minuter.
  • Anpassa koncentrationen, kontakttiden och temperaturen på spädningsvattnet till nedsmutsningsgraden och den rengöringsmetod som används.
  • Maximal temperatur: 60 °C

Ingredienser

Icke-joniska och katjoniska ytaktiva ämnen med skumdämpande effekt, sekvestreringsmedel, enzymkomplex (proteas, lipas och amylas) som hjälpämnen.

Förvaring

Hälsovådligt – vidta angivna försiktighetsåtgärder vid användning (utformade i enlighet med gällande europeiska regelverk för klassificering och märkning av kemiska produkter).
Förvaring: mellan +5 and +25 °C.

Kemiska och fysikaliska data Temperatur Värde
Densitet 20 °C 1,16 g/ml
pH-värde* (koncentrat) 20 °C 8 5
pH-område* (lösning, 2–5 ml/l) 20 °C 9,6–10,3
Konduktivitet (lösning, 2–5 ml/l i avjoniserat vatten) 20 °C 0,30–0,64 ms/cm

* pH-värden uppmätta under drift, alltid med en temperaturkompenserande pH-mätare.

Medicinteknisk produkt


Endast för yrkesmässigt bruk.


För mer information: se produktens etikett/säkerhetsdatablad.


Liknande erbjudanden

No Events found

NEDLADDNINGAR

För mer information om produkten, förpackningsstorlekar och alla relevanta orderkoder kan du ladda ner produktbroschyren nedan.

Healthcarereceptionarea550x310
SAMARBETA MED OSS

Ecolab Healthcare kan samarbeta med dig för att hjälpa till att öka effektiviteten, förbättra resultaten och minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI).

Ecolab Healthcare mailing list registration
Nyhetsbrev
Join our mailing list and be up-to-date on our newest innovations, webinars, events and lots more.