1. Hem
 2. Våra lösningar
 3. Vi erbjuder
 4. Rengöringsmedel för operationsinstrument
 5. Aniosyme Synergy 5
Aniosyme Synergy 5

Aniosyme Synergy 5

Unikt rengöringsmedel med 5 enzymer för holistisk manuell och automatisk desinfektion

Aniosyme Synergy 5 är det första rengöringsmedlet med 5 enzymer och flera användningsområden. Aniosyme Synergy 5 ger fantastiska resultat vid både manuell och automatisk rengöring och gör det möjligt för steriliseringsavdelningen att använda bara en produkt.

PRODUKTINFORMATION

UNIKT – rengöringsmedel med 5 enzymer och bredverkande effekt.

EFFEKTIVT – redo att användas efter 5 minuter i diskdesinfektor, oavsett vattenkvaliteten.

MÅNGSIDIGT – vår första produkt som kan användas vid både manuell och automatisk desinfektion på steriliseringsavdelningen.

Användningsområde
Rengöringsmedel med 5 enzymer för instrumentdisk. Rengöring av kirurgisk och medicinsk utrustning, endoskop och medicintekniska produkter med blötläggning samt i ultraljudsbehållare, automatiska diskmaskiner och tunneldiskar.

Bruksanvisning

Manuell användning

 • Koncentrerad lösning för yrkesmässigt bruk.
 • Använd utspädd lösning mellan 0,5 och 2 %.
 • Verkar på 5 minuter.
 • Anpassa koncentrationen och temperaturen på spädningsvattnet efter nedsmutsningsgraden. Använd borste om så behövs. Skölj noggrant.
 • Maximal temperatur: 35 °C

Automatisk användning

 • Koncentrerad lösning för yrkesmässigt bruk.
 • Använd utspädd lösning på mellan 0,1 och 0,5 %.
 • Verkar på 5 minuter.
 • Anpassa koncentrationen, kontakttiden och temperaturen på spädningsvattnet efter nedsmutsningsgraden. Skölj noga.
 • Maximal temperatur: 60 °C

Ingredienser
Icke-joniska och katjoniska ytaktiva ämnen, sekvestreringsmedel, stabiliseringsmedel, hjälpämnen i form av enzymkomplex.

Förvaring
Hälsovådligt – vidta angivna försiktighetsåtgärder vid användning (utformade i enlighet med gällande europeiska regelverk för klassificering och märkning av kemiska produkter).
Förvaring: mellan +5 and +25 °C.

Kemiska och fysikaliska data Temperatur Värde
Densitet 20 °C 1,10 g/ml
pH-värde* (koncentrat) 20 °C 7 89
pH-område* (lösning, 1–5 ml/l) 20 °C 6,89–7,29
Konduktivitet (lösning, 1–5 ml/l i avjoniserat vatten) 20 °C 0,08–0,33 ms/cm

* pH-värden uppmätta under drift, alltid med en temperaturkompenserande pH-mätare.

Medicinteknisk produkt


Endast för yrkesmässigt bruk.


För mer information: se produktens etikett/säkerhetsdatablad.


Visa andra produkter för instrumentdisk och desinfektion

No related product pages were found.

Nedladdningar

För mer information om produkten, förpackningsstorlekar och alla relevanta orderkoder kan du ladda ner produktbroschyren nedan.

Healthcarereceptionarea550x310
SAMARBETA MED OSS

Ecolab Healthcare kan samarbeta med dig för att hjälpa till att öka effektiviteten, förbättra resultaten och minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI).

Ecolab Healthcare mailing list registration
Nyhetsbrev
Join our mailing list and be up-to-date on our newest innovations, webinars, events and lots more.