Alcohol wipes photo

Klerwipe™ Alcohol Pouch and Mop Wipes for Cleanrooms

Ecolab erbjuder flera servetter som är impregnerade med alkohol i en rad olika förpackningskonfigurationer. Klerwipes™ är högabsorberande och förblir våta under hela användningen för att garantera jämn applicering av alkohol över hela ytan.
Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Relaterat utbud för servetter till renrum

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Ingen produkt hittades

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.