Klerwipe™ 70/30 IPA Blended with WFI - Pouch Wipes

Klerwipe™ 70/30 IPA Blended with WFI – sterila servetter i påse
(100 % polyester)

Få konsekventa rengöringsresultat på högklassificerade små ytor och minska riskerna för användarna med lättanvända och praktiska sterila servetter i påse, som genomfuktats med 70/30 IPA blandad med WFI.

Egenskaper och fördelar

  • Användning: Daglig desinfektion av mindre ytor, produktkontaktområden, desinfektion av smittämnen och avlägsnande av restämnen.
  • Effektivitet: Bakteriedödande, jästdödande, svampdödande och virusdödande
  • Rester: Produkt med låg restprofil. Garanterad endotoxinnivå på <0,25eu>
  • Format: Tillgängliga som servetter i påsar. Formatet är trippelförpackat.
  • Kompatibilitet: Kan användas på en mängd olika renrumsytor och tillsammans med Klercide™- och Klerwipe™-produkterna.

 

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.