Klerwipe 7030 IPA with Dionized Water

Klerwipe™ 70/30 IPA Blended with DI Pouch Wipes
(100 % polyester)

Ecolab Klerwipe 70/30 IPA är en steril stickad 100 % polyesterduk impregnerad med 70/30 IPA blandad med avjoniserat vatten. Alkoholen filtreras med mikronfilter 0,2, fylls sedan i dubbla påsar i ett renrum av klass C (ISO-klass 7) och bestrålas med hjälp av en validerad process på inte mindre än 25 kGy. Klerwipe 70/30 IPA är en snabb lösning för desinfektion av små ytor och utrustning. Torkdukarna är förpackade i en förslutningsbar påse som innehåller 30 torkdukar med hög absorptionsförmåga och jämn applicering. Klerwipe 70/30 IPA innehåller inga kemiska bindemedel, vilket säkerställer att inga kemiska rester lämnas kvar på ytor efter varje användning.

Egenskaper och fördelar

  • Effektivitet​​​​​​​: Stor förpackning som är perfekt för användning vid stora sessioner.
  • Hälsa och säkerhet:​​​​​ Man behöver inte spraya och torka, vilket minskar risken för inandning av VOC.
  • Användning: För användning på små renrumsytor.
  • Effektivitet: Bakteriedödande, jästdödande, virusdödande och svampdödande.
  • Format: Finns som påsar med torkdukar. Öppna och stäng med en förslutningsbar förpackning.
  • Kompatibilitet​​​​​​​: Kompatibelt med ett omfattande utbud av renrumsytor, samt med Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet.
Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.