Ecolab Bioquell ICE-Pod in a hospital setting

Dekontaminering för sjukvården

Vill du förbättra säkerheten för både patienter och personal? Ecolabs Bioquell erbjuder lösningar för biologisk dekontaminering som minskar risken att miljön utgör en smittkälla. Vår utrustning och våra tjänster har utformats för att uppfylla de unika behoven inom sjukvården och din organisation.


Bioquells dekontamineringslösningar för sjukvården

Nurse in PPE taking patients temp

Utför regelbunden biologisk dekontaminering i högriskområden, inklusive operationssalar, brännskadeenheter och intensivvårdsavdelningar. Genom att se till att dessa områden förblir rena kan du säkerställa att nyinlagda patienter inte utsätts för smittämnen från tidigare patienter.

Ecolab Bioquell Hydrogen Peroxide Vapor Systems and Services

Utbrott och nödsituationer kan uppstå utan förvarning. Det är därför som Bioquell erbjuder flexibla lösningar för biologisk dekontaminering av sjukhus – så att du kan hantera oväntade situationer. Vare sig det gäller ett enskilt rum eller flera våningar så kan Bioquell hjälpa dig att reducera mängden mikroorganismer på exponerade ytor.

Dekontaminering för sjukhusapotek och beredningsverksamheter

När man behandlar patienter med biologiska och nya läkemedel krävs en aseptisk miljö för att bibehålla läkemedlets kvalitet. Med Bioquell kan du bereda ordinerade doser med lägre kontamineringsrisk.

Bioquell Proactive Service featuring a Bioquell BQ 50

För att hjälpa dig att maximera din desinficeringsstrategi erbjuder vi Bioquell Proactive, en komplett tjänst med heltidsanställd personal på plats. Låt våra experter samordna och genomföra din plan för biologisk dekontaminering så att du kan fokusera på att ta hand om patienterna.


Tillgänglig teknik

Bioquell's BQ-50 product box, extendable corded, and rolling wheeled components.

Bioquell BQ-50

När du snabbt behöver dekontaminera ett patientrum är Bioquell BQ-50 ett utmärkt val. Erbjuder enkel installation och hög effektivitet.

Ecolab Bioquell EMS

Bioquell BQ-EMS

Utför biologisk dekontaminering av ambulanser, brandbilar, polisfordon med mera med Bioquell BQ-EMS, ett bärbart och kraftfullt system.
Visa alla Bioquell-system för sjukvården
Bioquell Qube

Ett betrott namn inom biologisk dekontaminering för sjukvården

Vårt EPA-registrerade steriliseringsmedel* och våra mikrobiella lösningar som uppfyller BPR-kraven är betrodda av NIH, CDC, FDA, ECHA och ledande sjukvårdsinrättningar runt om i världen.


*EPA-registreringsnr. 72372-1-86703

Bioquell BQ-50

Om förångad väteperoxid

Under en biologisk dekontamineringscykel fyller Bioquell-tekniken ett slutet utrymme med 35-procentig väteperoxidånga. På bara en cykel ger den här ångan en 6-logaritmisk spordödande effekt på de ytor som exponeras. Till skillnad från kemiska steriliseringsmedel som kan lämna giftiga rester bryts väteperoxid ner till vatten och syre så snart den biologiska dekontamineringscykeln och ventileringen har slutförts.

Doctor working on a sensitive equipment in a cleanroom

Använd även på känslig elektronik och utrustning

Vår väteperoxidånga är tuff mot mikrobiologiska ytföroreningar, men varsam mot elektronik och utrustning. Till skillnad från spreja-och-torka-metoder krävs inga ytterligare steg för att avlägsna rester. Bioquell är perfekt när du behöver kontaminera platser där det finns utrustning som är besvärlig att rengöra biologisk​​​​​​​t. Innan du använder Bioquell på elektronisk utrustning bör du kontakta tillverkaren och kontrollera att detta är tillrådligt.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska våra erbjudanden inom dekontaminering för sjukvården

Begär en offert

Vill du förbättra ditt sjukhus dekontamineringsarbete?  Kontakta oss för att få en offert på dekontamineringsutrustning och -tjänster från Ecolabs Bioquell.

Kontakta Ecolab Life Sciences

Ecolab Life Sciences är en betrodd partner inom kvalitet, säkerhet och effektivitet för tillverkning av biologiska läkemedel. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål och hålla dig i framkant.

* visar obligatoriska fält

Om du väljer ”ja” samtycker du till att Ecolab kontaktar dig via e-post för att informera om kampanjerbjudanden, uppdateringar med mera. Om du fortfarande vill vara kund hos oss men föredrar att inte få reklammeddelanden kan du skicka in din information utan att kryssa för den här rutan.

Orolig över skydd av personuppgifter? Se vår sekretesspolicy.