Helen Gates

Helen Gates

KVALIFIKATIONER:

  • Examen i mikrobiologi
  • Mer än 15 år i läkemedelsbranschen
  • Omfattande erfarenhet inom kvalitetssystem, regelefterlevnad, validering och kvalitetskontroll
  • IRCA-ackrediterad Provisional Auditor inom GMP

Helen Gates
Global Technical Consultant

Helen Gates har en vetenskaplig kandidatexamen i mikrobiologi och mer än femton års erfarenhet i läkemedelsbranschen som farmaceutisk mikrobiolog. Hon har haft flera befattningar hos en internationell läkemedelstillverkare, däribland mikrobiolog med ansvar för kvalitetssäkring, chef för mikrobiologiavdelningen, kvalitetsansvarig –analytiker för kapitalprojekt inom steril verksamhet och operativ excellens (Lean Sigma).

Helen har erfarenhet av arbete på kvalitetskontrollaboratorier och i klassificerade renrum med stöd för tillverkning av sterila och icke-sterila aktiva läkemedelsingredienser. Hon har erfarenhet inom GMP/GLP-krav och har hållit föredrag under föreskrivna revisioner som expert i ämnen som kontamineringskontroll, miljöövervakning, aseptisk process- och utrustningsvalidering samt vattensystem. Hon ansvarade för att granska och rapportera analysdata inom avdelningen för att säkerställa att de var korrekta, kompletta och följde dokumenterade föreskrifter.

Helen har en inställning fokuserad på kontinuerlig förbättring och använder data för att identifiera förbättringsområden och bedöma risker. Hon har jobbat med principerna Lean och Sex Sigma och implementerat ett system för prestandaövervakning på avdelningen för att identifiera och eliminera fel och svinn.

Helen började på Ecolab 2019 som Global Technical Consultant för Ecolab Life Sciences. Detta är en teknisk roll där hon erbjuder rådgivning om korrekt tillämpning och användning av specialistbiocider för renrum inom Life Sciences i linje med aktuell rättslig vägledning och bästa praxis i branschen.

Helen är även en IRCA-certifierad Pharmaceutical Quality Management Systems (PQMS) GMP Provisional Auditor (certifieringsnummer 6099117) och håller på att slutföra en CPD-logg för att avancera till nivån ”Auditor”.