Leslie Curry

Leslie Curry

KVALIFIKATIONER:

  • Vetenskaplig kandidatexamen i farmakologi/toxikologi
  • Mer än 30 års erfarenhet av riskbedömning inom folkhälsa
  • IRCA-ackrediterad Provisional Auditor inom GMP
  • Erfarenhet av globala regelfrågor och regelmässig förändringshantering
  • Produktefterlevnad, regelmässiga och säkerhetsrelaterade kunskaper för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, läkemedel, neutraceutical, kosttillskott, livsmedel för speciella medicinska ändamål, livsmedelstillsatser

Leslie Curry
VP, globala tekniska rådgivnings- och valideringstjänster

Leslie är Vice President för Global Validation Services och Regulatory Affairs för Ecolab Life Sciences. Hon leder tekniska team när de navigerar genom cGMP-landskapet för tillverkning av sterila och icke-sterila läkemedel samt egenvårdsprodukter.

Leslie har en bakgrund inom riskbedömning för folkhälsa, regelfrågor och produktförvaltning. Under sin karriär har hon interagerat med globala tillsynsorgan vad gäller bästa praxis inom produktsäkerhet och riskbedömning för branscherna läkemedel, egenvård, livsmedel, terapeutisk näringslära, industriella kemikalier och bekämpningsmedel.

Innan hon började på Ecolab 2012 var Leslie chef för regelmässiga och vetenskapliga frågor på Abbott Nutrition med fokus på utveckling av produktinnovationer för spädbarn och inom terapeutisk näringslära samt godkännandestrategier för globala förordningar. Innan Abbott ansvarade hon för regelmässiga och vetenskapliga frågor på Cargill, SC Johnson WAX och Environ. Leslie är utbildad inom toxikologi och farmakologi.