Thomas Kamps

Thomas Kamps

KVALIFIKATIONER:

  • Mer än 29 års erfarenhet av utveckling, optimering och validering av rengöringsprocesser inom läkemedel, bioteknik och egenvård
  • Mer än 8 års erfarenhet som Global Corporate Account Manager i läkemedelsbranschen
  • Examen i livsmedelsteknik med fokus på teknik, egenvård och rengöringsmedel
  • Medlem sedan 4 år i German Society for Scientific and Applied Cosmetics e.v.
  • Utomstående talare på flera seminarier inom ämnen som industriell hygien, anläggningshygien och rengöringsvalidering i läkemedels- och kosmetikbranscherna

Thomas Kamps
Global Team Lead, teknisk rådgivning CIP/COP LS

Thomas är expert på rengöringsprocesser, rengöringsvalidering och tillverkningsteknik. Som Global Team Lead teknisk rådgivning CIP/COP LS leder Thomas ett team som erbjuder teknisk rådgivning kring optimering av rengöringsprocesser för tillverkare inom läkemedels-, API-, bioteknik- och egenvårdsbranschen på global skala. Thomas har 29 års erfarenhet av rådgivning och optimering av rengörings- och saneringsprocesser i dessa branscher.

I sin tidigare roll som Global Corporate Account Manager på Ecolab Life Sciences har Thomas utnyttjat sina kunskaper i arbetet med 6 av de 10 främsta globala läkemedelskontona. Han är expert på rengöringsvalidering för produktkontaktytor på alla sorters tillverkningsutrustning inom läkemedelsbranschen.

Tack vare sin erfarenhet av att hantera resultat av regelmässiga inspektioner kopplade till rengöringsprocesser på dessa tre stora läkemedelsföretag är han skicklig på att implementera CAPA-planer för att förhindra upprepning, vilket ger företagen stöd under implementeringsprocessen.

Thomas bidrar regelbundet till presentationer och workshops som talare på externa seminarier samt evenemang som anordnas av Ecolab. Som en ledande tänkare i branschen håller Thomas föredrag om flera viktiga ämnen, däribland industriell hygien, anläggningshygien och rengöringsvalidering i läkemedels- och kosmetikbranscherna.

Thomas har publicerat följande verk:

  • Grundlagen und Anwendungen von Reinigungs - und Desinfektionsverfahren (Pharma Technologie, Gute Hygiene Praxis, Editio Cantor Verlag Aulendorf, 2000)
  • Kurzer Prozess (PROCESS Pharmatec 3/2001, Vogel Life Science Medien)
  • Do microorganisms develop resistance to antimicrobial biocides? (medförfattare, IFSCC Magazine vol. 3, nr 2/2000)