Sunil Patel

Sunil Patel

KVALIFIKATIONER:

  • Vetenskaplig masterexamen i kemisk produktdesign, kandidatexamen i kemiteknik
  • Mer än 12 års erfarenhet inom CIP/COP i steril och icke-steril tillverkningsverksamhet
  • Gruppledare inom FDA 483 och varningsbrev med >6000 deltagare globalt
  • Omfattande erfarenhet av regelmässiga revisioner (MHRA, FDA, EMA, Health Canada)

Sunil Patel
Senior Global Technical Manager, Nordamerika

Sunil har mer än 14 års erfarenhet av arbete inom teknik- och valideringsområdena i branscher som regleras av cGMP/FDA/EU/ISO.

Sunil har en stark bakgrund inom rengöringsvalidering (CIP, COP, manuellt), processvalidering, processdesign, rena material (WFI, PW, ren ånga, ren luft, rena gaser), luftkonditionering, projektledning, sterilisering och validering av bearbetningsutrustning. Hans expertis omfattar även optimering/förbättring av processer, regelefterlevnad och metoder för riskhantering i läkemedelsbranschen och den biologiska läkemedelsbranschen.

Innan han började på Ecolab har Sunil haft en rad valideringsroller som konsult och anställd med ökat ansvar i läkemedelsbranschen och den biologiska läkemedelsbranschen, bland annat på Catalent, Eisai, Pfizer, Teva och Novartis.

Sunil inledde sin karriär 2005 som Project Engineer-konsult i Storbritannien, där han översåg uppstart, driftsättning och validering för olika kunder i läkemedelsbranschen. Han har expertkunskaper inom utveckling av kostnadseffektiva och säkra valideringsprogram för rengöring som uppfyller reglerna.

Under årens lopp har Sunil framgångsrikt lett en rad komplicerade rengöringsprojekt där riskhanteringsverktyg för att identifiera och lindra risken för korskontaminering har använts. Han har utvecklat och implementerat standardiserade rutiner för rengöringsvalidering globalt och leder många utbildningsprogram. Han har även erfarenhet inom förändringshantering, tillverkning som inte uppfyller kraven på grund av misslyckad rengöring samt revision av valideringsprogram för rengöring.