Additional Privacy Information for Residents of Specific Jurisdictions

Om du har en kommentar, en fråga eller ett klagomål som rör vårt sätt att hantera dina personuppgifter hoppas vi att du kontaktar oss enligt vad som beskrivs här så att vi kan åtgärda problemet. Om du befinner dig i någon av följande jurisdiktioner kan du även skicka in ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till tillämplig tillsynsmyndighet.

Följande länkar hjälper dig att hitta rätt tillsynsmyndighet:

I Schweiz har du rätt att kontakta FDPIC (nationella dataskydds- och informationsmyndigheten)

FDPIC

 

I Sydafrika kan du lämna in ett klagomål till Information Regulator: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html

I Brasilien kan du lämna in ett klagomål till ANPD (nationella dataskyddsmyndigheten)

 

I Argentina har du rätt att kontakta PDP (nationella myndigheten för skydd av personuppgifter)

PDP

I Kanada kan du lämna in ett klagomål till Office of the Privacy Commissioner in Canada: 

Office of the Privacy Commissioner in Canada

I Japan har du rätt att kontakta PPC (kommissionen för skydd av personuppgifter)

https://www.ppc.go.jp/en/

I Australien har du rätt att lämna in ett klagomål till Privacy Commissioner

Australian Information Commissioner

I Nya Zeeland kan du kontakta Privacy Commissioner's office

www.privacy.org.nz