Ytterligare sekretessinformation för invånare i EU, EES eller Storbritannien

Om du befinner dig inom EU, EES-området eller Storbritannien har du följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR):

  • Rätt att få tillgång till, uppdatera eller radera de personuppgifter vi har om dig.
  • Rätt att korrigera. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är inkorrekta eller ofullständiga.
  • Rätt att motsätta dig. Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.
  • Rätt att begränsa. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt att föra över data. Du har rätt till en kopia av de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat, vanligt förekommande format som kan läsas av en maskin.
  • Rätt att återkalla samtycke. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till någon behandling där vi förlitade oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund för behandling

Om du befinner dig inom EES-området eller i en jurisdiktion som kräver ungefär samma rättsliga grund för behandling så beror vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i den här sekretesspolicyn på vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket sammanhang vi samlar in dem.

Vi kan behandla personuppgifter av följande skäl:

  • Det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal mellan dig och Ecolab
  • Du har gett ditt samtycke till att vi gör detta (i jurisdiktioner där detta är tillämpligt)
  • Det ligger i vårt rättmätiga intresse som personuppgiftsansvarig, förutsatt att dina rättigheter inte åsidosätter vårt rättmätiga intresse
  • Ecolab är skyldigt att efterleva lagstiftning

I Storbritannien kan du lämna in ett klagomål till Information Commissioner: www.ico.org.uk

I EU kan du lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. En lista med alla dataskyddsmyndigheter finns på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Om du vill göra en begäran gällande dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataprivacy@ecolab.com.